10:24 pm - Saturday 25 October 2014
Advertisement
cheap viagra cialis online generic viagra
  1. Ad ơi khi nào mới có lịch tháng 11 Uyen L
  2. 1과.    1,  이것은 무엇입니까?         이것은 모자입니다.     2, 저것은 무엇입니까?        저것은 볼펜입니다.    3, 그것은 무엇입니까?     그것은 창문입니다.    4, 이것은 무엇입니까?      이것은 양말입니다. 2과. 1)가: 이것은 무엇입니까? 나: 의자입니다 2) 가: 이것은 무엇입니까? 나: 공책입니다. 3) 가: 이것은 무엇입니까? 나: 가방입니다. 4) 가: 이것은 무엇입니까? 나: 문입니다. 5) 저것은 무엇입니까? 우산입니다. 6) 가: 저것은 무엇입니까? 나: 컴퓨터입니다. 7) 가: 저것은 무엇입니까? 나: 구두입니다. 8) 가: 저것은 무엇입니까? 나: 라디오입니다. seira
  3. sao k có phần bài tập cho mình luyện nhỉ seira
  4. 좋네 고멥뎅 nguyen duy phuc
  5. mình đã biết bảng chữ cái tiêng hàn rồi vậy mình nên học lớp sơ cấp 1 hay sơ cấp 2???? Chung Yến Yến
  6. Mình muốn mua sách photo có kèm đĩa cd k ạ Quỳnh