12:44 pm - Saturday 01 August 2015
  1. Việt Nam có 4 mùa đầy đủ mà Yun
  2. chào bạn, bạn add nick skype là krlink nhé, lớp nhập môn đang bắt đầu Krlink
  3. Doan van sai qua nhieu, tu vung, tro tu, cu truc de cau van tu nhien nhat cung sai. Binh thuong 일어나다+아/어서 cau van tu nhien hon Hi tran
  4. o phan add input language cua minh cho chon ngon ngu korean cua minh luon ghi la default mac du minh update ngon ngu thanh cong rui. ai tung bi giong minh chi gium minh voi venus
  5. minh dung win7 ultimate minh lam theo huong dan co ma van khong go duoc. ai giup minh voi  venus
  6. cko hỏj ckữ ㅗ( ô) dướj ckữ ô làㅇ sau đó tkêm ckữㅣ(i) bên cạnh vjết trên máy tíh tkế nào vậy? quang