10:42 am - Monday 24 November 2014
Advertisement
cheap viagra cialis online generic viagra
  1. mình muốn tham gia cuộc thi viết và dịch của krlink.nhưng mà không biết khi nào thì sẽ tổ chức để mình biết mình đăng kí ạ.^^ nguyễn Thị Thanh Hoa
  2. 캄부디아 la Campuchia sai rồi 캄보디아 : Campuchia hoa cỏ may
  3. Ad ơi khi nào mới có lịch tháng 11 Uyen L
  4. 1과.    1,  이것은 무엇입니까?         이것은 모자입니다.     2, 저것은 무엇입니까?        저것은 볼펜입니다.    3, 그것은 무엇입니까?     그것은 창문입니다.    4, 이것은 무엇입니까?      이것은 양말입니다. 2과. 1)가: 이것은 무엇입니까? 나: 의자입니다 2) 가: 이것은 무엇입니까? 나: 공책입니다. 3) 가: 이것은 무엇입니까? 나: 가방입니다. 4) 가: 이것은 무엇입니까? 나: 문입니다. 5) 저것은 무엇입니까? 우산입니다. 6) 가: 저것은 무엇입니까? 나: 컴퓨터입니다. 7) 가: 저것은 무엇입니까? 나: 구두입니다. 8) 가: 저것은 무엇입니까? 나: 라디오입니다. seira
  5. sao k có phần bài tập cho mình luyện nhỉ seira
  6. 좋네 고멥뎅 nguyen duy phuc